Het RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij) Museum benaderde ons met het verzoek een touchtafel te maken. Heel leuk en interessant, maar al pratend kwamen we er achter dat een ander concept veel meer paste bij het doel van het museum. Het binnenhalen en enthousiasmeren van kinderen!  

Samen met een communicatiebureau ontwikkelden wij een speurtocht. Kinderen gaan al speurend in het museum op zoek naar items die verloren zijn door passagiers. Bij elk gevonden item hoort een letter, die door de kinderen wordt opgeschreven. De ‘spoortocht’ wordt interactief afgesloten door het digitaal invullen van de gevonden letters. Of het te raden woord nu goed of fout is, alle kinderen ontvangen een virtueel certificaat. Deze kunnen ze via social media delen met hun vriendjes en familie.

spoortocht.rtm-museum.nl