Sluitend Samenwerken (SluiS) is een digitaal systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Op deze manier kunnen professionals zaken met elkaar afstemmen om mensen de best mogelijke begeleiding te bieden. 

SluiS is een goed voorbeeld van een project dat in samenspraak met de klant is uitgevoerd. Het initiatief voor SluiS, afkomstig van de Gemeente Rotterdam, lag er al een tijdje. Voor ons was het zaak om in een korte periode een huisstijl te ontwerpen en de website draaiend te hebben.

Er was al een idee voor een logo, wat door ons verder is uitgewerkt. Toen de Denktank van de Gemeente eenmaal het akkoord had gegeven, is het hele project in een tijdsbestek van één week afgerond.  

sluitendsamenwerken.nl