De ondernemersvereniging VEBON-NOVB is dé belangbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland. Voorheen waren er twee aparte organisaties, de VEBON en NOVB. In 2015 is besloten om de krachten van deze twee bedrijven te bundelen. 

Een van de belangrijkste taken van VEBON-NOVB is het voorlichting geven aan de leden door het stimuleren van kwaliteit, kennis, diensten en producten. Zo leveren zij een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving.  

De grootste uitdaging is het vasthouden en het tevreden houden van de leden; momenteel zijn er zo’n 160 aangesloten.

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe huisstijl. Door de tijdsdruk van de fusie is de nieuwe huisstijl door ons in twee weken gerealiseerd. Ook werden de externe uitingen aangepast aan de nieuwe look & feel.  

Het huisstijlhandboek beschrijft en bewaakt de nieuwe huisstijl voor zowel intern als extern gebruik. Er zijn een aantal producten ontwikkeld als afgeleide van de nieuwe huisstijl, zoals een beursstand, visitekaartje en een opleidingsmap.​​​​​​​ 

Ook is er een nieuwe website gelanceerd; een belangrijk informatiepunt voor geïnteresseerden. Leden en niet-leden vinden online uiteenlopende informatie over (technische) brandveiligheid in Nederland. Door trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied is het constant monitoren en uitbreiden van de website een belangrijke taak.  

Wurld blijft actief met VEBON-NOVB in contact, ook ná het opleveren van de website. Wurld speelt in op vragen van de klant en zijn er problemen? Dan worden deze direct opgelost.  

vebon-novb.nl

​​​​